Universiteti

Publikuar më: 04/06/2013
debate

Struktura e debatit do te pershtatet mbi formen e debatit Karl Popper.

Debatojne 2 skuadra, njera eshte skuadra afermative dhe perball saj ajo negative (pro & con).

Si fillim percaktohet nje resolute, ose teme, ose ceshtje debati. Skuadra afermativeka pergjegjesine te percaktoje dhe interpretoje ceshtjen (rezoluten) ne favor te saj. Fillimisht, skuadra afermative e nis me nje pershkrim te problemit ose ceshtjes, me pas percakton nje objektiv (qe zakonisht eshte dicka mes reales dhe ideales, jo reale aq sa te duket e zakonshme, por jo ideale sa per te qene e parealizueshme). Pas, hapjes, pershkrimit dhe objektivit, skuadra duhet te paraqesi argumentat e saj, se pse ajo mendon ashtu si e mendon. Zakonisht jepen tre ose kater argumenta (me pak duket shume pak, ndersa me shume behet problematike se argumentat bien ne kundershti me njera tjetren).  Si perfundim, pregatiten konkluzionet e mundshme dhe mbyllja e kauzes. Skuadra negative pregatit te njejten structure, por duke kundershtuar ceshtjen ose rezoluten. Skuadra negative nuk mund te filloje kundershtine pa u perpjekur te hedhi posht argumentat e skuadres tjeter, dhe pa vene ne dyshim objektivin e tyre ne qofte se munden. Pasi kane sfiduar skuadren afermative, mund te japing objektivin dhe parashtrojne argumentat e tyre.   Kronologjia e debatit.

 • Si fillim flet Afermativi i pare. Prezanton, paraqit tezen.
 • Pastaj A2 i cili parashtron argumentat.
 • Radha vazhdon me Negativin e pare i cili ben pyetje me qellim zbulimin e pikave te dobta te pales kundershtare (cross-examination)
 • Pastaj rradha vazhdon me skuadren negative e cila ben kundershtimin dhe paraqet tezen dhe argumentat e saj.
 • Pastaj afermativi ben pyetje (cross-examination) per te njejtin qellim si me siper.
 • Pas parashtrimit te tezave dhe seancave te pyetjeve vijojne dhe dy raunde me kundershti.
 • Si perfundim antaret japing konkluzionet.
 • I fundit flet pjestari i grupit negative.

Artikujt perkates:  

 1. Are Smart Gadgets Making Us Dumb_ - WSJ
 2. Biznesi dhe ndryshimi
 3. Outsourcing & off-shoring
 4. The power of negative thinking

Jepi like:

Tregoi miletit:

Jepni komentin tuaj

{{ comment.text }}

Artikujt më të fundit