Analize / Përroi Psiqik / Politike / Sociale

Butakët

Për ata qe nuk e dine perse përdoret fjala butak ne kontekstin shqiptar: përdoret për të përshkruar një njeri pa shtyllë kurrizore, një person që pluskon kot, një vegjetues dhe njeri apatik, një njeri qe ka parime morale por nuk ka mundësi tja ndjeje për to, një njeri qe është poshtë cipes së pellgut të qelbësirllekut dhe pluskon në paqe të plotë me të, një njeri që pritet te hahet […]